Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina die onderdeel uitmaakt van Rovinj.be. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. Rovinj.be spant zich in om de inhoud van deze website op regelmatige basis te actualiseren en / of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig / onjuist is.

Aansprakelijkheid
Rovinj.be werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Rovinj.be kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van beslissingen die zijn genomen op basis van informatie verkregen via deze website.

Copyright
Het is in geen geval toegestaan om informatie van deze website over te nemen zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Rovinj.be. Enige uitzondering hierop vormt het nieuws. Nieuwsberichten mogen worden overgenomen vermits er een duidelijke bronvermelding naar onze website bij wordt geplaatst.

Links
Op bepaalde plaatsen op Rovinj.be kan het voorkomen dat er links geplaatst worden naar externe websites. Rovinj.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites. Het is toegestaan om vanaf een andere website te linken naar een artikel / nieuwsbericht / ... op Rovinj.be. Het linken naar images op Rovinj.be is echter niet toegestaan.